Ienākumu deklarācija fiziskām personām

Primum piedāvā pakalpojumu ienākumu deklarācija fiziskām personām. Nepieciešamības gadījumā aizpildīsim ienākumu deklarāciju Jūsu vārdā un iesniegsim Valsts ieņēmumu dienestā.

Sazinieties ar mums, lai pieteiktu pakalpojumu!

Gada ienākumu deklarācija par 2013. gadu fiziskām personām obligāti ir jāiesniedz tādos gadījumos, ja:

Fiziskās personas veic saimniecisko darbību – individuālie komersanti, izīrē īpašumu, ir zemnieku vai zvejas saimniecību īpašnieki, guvuši ienākumu no profesionālās darbības.

Fiziskās personas, kas guvušas ienākumus ārzemēs, arī jūrnieki, kas nodarbināti uz kuģiem, kas veic starptautiskos pārvadājumus.

Gūti ienākumi(personiskās mantas pārdošana un citi gadījumi), kas nav apliekami ar nodokli un kopumā par 2013. gadu pārsniedz 2160 latus.

Gūti ar 10 % likmes nodokli paliekamie ienākumi, no kuriem nodoklis nav ieturēts izmaksas veidā (ienākumi no kapitāla, ienākumi, kas gūti pārdodot augošu mežu vai kokmateriālus.)

Gūti citi ar nodokli apliekami ienākumi, no kuriem izmaksas nav ieturēts nodoklis izmaksas veidā(arī dāvinājumi, kas saņemti no fiziskām personām un ir apliekami ar ienākumu nodokli.

Aprēķinātais ienākumu nodoklis jāsamaksā līdz 2014. gada 16. jūnijam. Ja ienākuma nodoklis pārsniedz 640 eiro, to var samaksāt pa daļām – 16. jūnijā, 16. jūlijā un 18. augustā attiecīgi katrā maksājuma reizē iemaksājot trešdaļu no summas.

Ienākumu deklarācija ir jāiesniedz, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), sākot ar 2014. gada 3. martu līdz 2014. gada 2. jūnijam.

Fiziskās personas, kas nav saimnieciskās darbības veicējas un ienākumu deklarāciju veic labprātīgi(lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem – apmaksātie izglītības un ārstniecības izdevumi, iemaksām pensiju fondos, veiktajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem u.c.) ienākumu deklarāciju var iesniegt gan izmantojot EDS, gan papīra vai elektroniskā formātā kopā ar attaisnojuma dokumentiem(čekiem, kvītīm).

Ienākumu deklarāciju var iesniegt 3 gadu laikā par konkrēto gadu (2014. gadā var iesniegt ienākumu deklarāciju arī par 2011. un 2012. gadu.)

Ienākumu deklarācijā par 2013. un iepriekšējiem gadiem summas norādāmas latos un santīmos. Maksājums budžetā vai atmaksa no budžeta ir veicami eiro, EDS summu automātiski konvertēs eiro pēc noteiktā maiņas kursa – 0,702804 un gada ienākumu deklarācijā tā tiks uzrādīta blakus aprēķinātajai nodokļa summai vai nodokļa atmaksas summai.

Attaisnotos izņēmumus nevar piemērot tie iedzīvotāji, kas 2013. gadā nav maksājuši iedzīvotāju ienākumu nodokli, kā arī personas, kuras 2013.gadā bija mikrouzņēmumu darbinieki, patentmaksas maksātāji, saimnieciskās darbības veicēji, kuri maksājuši fiksēto ienākuma nodokli un fiziskās personas, kuras maksājušas iedzīvotāju ienākuma nodokli tikai pēc samazinātās likmes.

Ienākumu deklarācija

Sazinieties ar mums, lai pieteiktu pakalpojumu!

 

 

Jaunākie Bloga ieraksti

Adrese

Brīvības iela 40-27, Rīga, LV-1050
Telefons: +371 67439715
Fax: +371 67439716
Darba laiks: no 9:00 līdz 18:00;
piektdienās no 9:00 līdz 17:00
Website: http://www.primum.lv
Epasts: info(at)primum. lv